Omgiven av idioter

Surrounded by Idiots : The Four Types of Human Behavior and How to Effectively Communicate with Each in Business (and in Life)
Bok av Thomas Erikson
"Omgiven av idioter: hur man förstår dem som inte går att förstå" är en informativ bok av författaren och beteendevetaren Thomas Erikson. Boken ger konkreta tips på hur man bättre kan förstå sin omgivning och vice versa. Den bygger på den populära metoden att dela in människor i olika personlighetskategorier där varje kategori kommunicerar på olika sätt.
Allt du behöver veta om de fyra olika färgerna och dess egenskaper styrkor och svagheter. Den hjälpte mig mycket i att förstå människor.
Jag är intresserad av människors olika beteenden och tyckte att boken var intressant på olika sätt. Sedan inser man hur komplex människan är och dess natur. Jag kan inte säga att jag köper teorin som Thomas Erikson beskriver helt och hållet men jag tror att man ändå kan ha nytta av teorins kunskap. Jag tror att man förstår lite mer hur olika vi är och hur svårt det kan vara att sätta sig in i den andra människans perspektiv. Och hur dessa olikheter kan göra att vi har svårt att förstå varandra eller samarbeta med varandra på en arbetsplats t.ex. Hur som helst tyckte jag att det var rolig läsning och kommer att läsa fler av hans böcker.
Ganska lång tid jagade jag Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter, med undertiteln Hur man förstår dem som inte går att förstå. När boken väl kom i mina händer började jag läsa den omedelbart, parallellt med skönlitteratur.

Den här boken handlar om kommunikation mellan människor. Människor som är olika. För vi är alla olika och det är inget nytt. Författaren ställer upp fyra huvudtyper som han ger färger och egenskaper. Som läsare får jag tips i hur jag ska bemöta människor som är lika mig själv – eller totalt olika. Eller hur människor reagerar på stress, nåt som är olika för olika typer. Vidare ges jag vissa insikter i hur olika människor angriper – eller tar sig an – arbetsuppgifter.

Jag läste boken med blyertspenna. Många markeringar blev det. Den största vinsten blev förhoppningsvis bättre självinsikt. Till att börja med försökte jag nämligen lista ut vilken färg jag är som människa. Inte helt enkelt… Och det kanske är där självinsikten kommer in..? Under läsningens gång försökte jag sen färgkoda människor på jobbet, familjen etc – allt i syfte att bättre förstå varför de – och jag själv – reagerar så (olika) som vi gör.

Jag har stor nytta av boken, både i min roll som kommunikatör, men också i rollen som människa. Med all säkerhet köper jag uppföljaren, Omgiven av psykopater, en bok som kom ut i maj i år.

Mitt omdöme blir det högsta.
Omgiven av idioter är en väldigt intressant och underhållande bok. Det är en ganska psykologisk bok som ska få dig att förstå dig på andra. Den erbjuder en hel del aha-upplevelser och får dig att tänka lite djupare i att kunna förstå varför vissa beter sig som de gör. Varför vissa kan brusa upp sig och varför vissa drar sig undan och gillar att hålla sig i bakgrunden.
Boken kategoriserar människor på ett roligt och färgglatt sätt. Det är en riktig ögonöppnare som är värd att läsa och det finns verkligen mycket i boken man känner igen.

På något sätt utvecklar den ens sociala kompetens och förståelse för andra. Rekommenderar denna bok för den som är intresserad av människor och av att kunna läsa av olika beteenden.
Det var en rolig bok att läsa, som verkligen gav mig en större förståelse till andras beteenden och egenskaper. Man lär sig inte bara andras fel, utan börjar också att kunna se sina egna. Den har också många roliga exempel och är en lättläst bok, där man enkelt kan förstå författaren.
"Omgiven av idioter: hur man förstår dem som inte går att förstå" är en underhållande bok av författaren, föreläsaren och beteendevetaren Thomas Erikson. Boken bygger på den otroligt populära metoden att sortera in människor i fyra olika kategorier. Beroende på vilken kategori du tillhör tillskrivs du särskilda attribut. Sättet att kommunicera skiljer sig mellan dessa personlighetsgrupper, vilket kan skapa problem på arbetsplatser och i verkliga livet. Vissa upplever att de är omgivna av idioter när de i själva verket är omgivna av människor som tänker olika.

"Omgiven av idioter" visar att många av konflikterna som uppstår i vardagen och på arbetsplatsen beror på dålig kommunikation. Boken ger en detaljerad beskrivning kring vad och hur man kan åtgärda detta problem. Först och främst handlar det om att förstå olika personlighetstyper. Baserat på vetenskaplig forskning presenterar författaren en mycket populär metod inom beteendevetenskap. Denna metod utgörs av fyra personlighetskategorier där varje kategori tillskrivs en viss färg. De olika färgerna har olika sätt att kommunicera med de andra färgerna. Den belyser de viktigaste skillnaderna mellan de olika kommunikationsstilarna samt ger hjälpmedel för hur de bättre kan kommunicera med varandra.

"Omgiven av idioter: hur man förstår dem som inte går att förstå" är en mycket insiktsfull bok som ger läsaren en Aha-upplevelse. Boken kommer att förändra hur du ser på dig själv och på andra människor. Istället för att tänka att folk i din omgivning är idioter som inte går att resonera med, kommer du att se deras olikheter. Efter att ha läst boken kommer du effektivt att kunna kategorisera de olika kommunikationstyperna och även veta hur du bemöter dem. Detta är ett mycket effektivt verktyg både i vardagen och på arbetsplatsen. Att veta hur du bemöter chefer, kunder och kollegor på ett smart och professionellt sätt kan vara avgörande i din karriär och ditt välmående på arbetet.

Känner du ibland att folk inte förstår dig, trots att du är extremt tydlig? Känner du att du inte kan resonera med din partner eller familj? Eller tillhör du den stora gruppen människor som ofta känner att det inte riktigt gick som du tänkt dig och att ditt budskap inte togs emot på det sättet du ville? Då är denna bok något för dig. Boken gör att du kommer förstå din omgivning bättre och vice versa.