Morden i Bjärred

Elisabet Höglund

Den mörka tegelvillan var helt nedsläckt. En olycksbådande känsla spred sig inom Fredriknär han stod på gräsmattan utanför den dystra villan. Det var en kuslig känslahan inte riktigt kunde ta på. Det var något med det här huset som intestämde. Han tittade mot det fönster på bottenvåningen som låg närmasthonom. Först kunde han inte se någonting eftersom allt vilade i mörker. Plötsligt stelnade han till. Han hade upptäckt något på avstånd. Något som inte sågut som det borde göra.

I inledningen till boken skildras hur det gick till den 9 januari 2018 när en helfamilj hittades död i en villa i Bjärred i Skåne. Två minderåriga flickorhade mördats av sina föräldrar. Även föräldrarna påträffades döda. Morden iBjärred, som i polisiära termer går under benämningen utvidgade självmord ,blev snabbt ett av den svenska kriminalhistoriens mest spektakulära fall. Att det blev så beror på att det handlade om en så kallad välsituerad och lyckad familj. Föräldrarna var högt utbildade juristermed fina och välavlönade arbeten. Morddramat i Bjärred kringgärdades redan frånbörjan av ett stort hemlighetsmakeri och en nästan total mörkläggning frånpolisens och andra myndigheters sida. Journalisten och författaren Elisabet Höglund har i över ett års tid forskat kring morden i Bjärred och kastar nytt ljus över frågan varför dessa föräldrar dödadesina barn och därefter sig själva. Hon har upptäckt en lång rad märkligaomständigheter. Höglund ifrågasätter starkt polisens, skolans och de sociala myndigheternasagerande eller brist på agerande. Vi får även inblick i ett antal andra liknande mordfall både i Sverige och i andravästländer. Fallen visar upp ett gemensamt mönster. Det är nästan alltidpapporna som dödar barnen och det är nästan alltid psykiska störningar,depressioner, psykiska sjukdomar och empatistörningar med i bilden.

Mindre

Den mörka tegelvillan var helt nedsläckt. En olycksbådande känsla spred sig inom Fredriknär han stod på gräsmattan utanför den dystra villan. Det var en kuslig känslahan inte... Mer

Precis som författaren och journalisten Elisabet Höglund finner jag det märkligt hur barnamorden i Bjärred 2018 tystats ner och inte fått mer medial analys eller uppmärksamhet. Morden begicks i samförstånd mellan föräldrarna och avslutades med att pappan dödade mamman och slutligen begick självmord. Händelser som beskrivits som en ”familjetragedi” i media. Ett begrepp som jag anser står sig vid en olycka, men ej vid planlagda mord. Om båda barnen led av ME är det förstås tragiskt och debatten om vård borde få stort utrymme. Det försvarar dock inte barnamord på något vis. I Högbergs bok ”Morden i Bjärred” får vi en djupare bild av händelserna och jakten på svar. För läsaren blir det tydligt att man lägger locket på från många håll. En välskriven bok om än hade jag hoppats på fler svar.