Live from Baghdad

Film från 2002 regisserad av Mick Jackson
I den här filmen baserad på verkliga händelser får vi följa ett tv-team vars uppgift är att skildra gulfkriget i Irak.
Det krävs mycket uppoffringar och nära kontakter med de irakiska myndigheterna. Kriget ska skildras men för att få tillstånd satt filma och sända ut måste materialet godkännas av irakiska myndigheter.
En bra verklighetsbaserad film som visar att det alltid är en kamp för att nå ut med sanningen samtidigt som vänskap kan uppstå överallt, i alla situationer även om det är oväntat.