De förklädda flickorna i Kabul

The Underground Girls of Kabul
Bok av Jenny Nordberg
I en värld där bara gossebarn räknas är en familj med enbart döttrar misslyckad. Afghanska politikern Azita låter därför en av döttrarna spela gosse, eller bli ”bacha posh” som det också kallas. Azita är långt ifrån ensam. Jenny Nordberg tar oss med till flera familjer med samma historia och berättar om dessa barn och hur deras framtid ser ut.
Flickor som klär sig som pojkar för att få rättigheter och ett friare liv som barn. Intervju baserad bok som griper tag om läsaren och ger ökad förståelse om livet i Kabul. Orättvisor och diskriminering som lyfts till ytan i boken.
En reportagebok om förtrycket och situationen för kvinnor i Kabul. Man lär sig så mycket av att läsa boken, både om kulturen, om Afghanistans historia och styre men också hur lite ett kvinnligt liv i Afghanistan är värt. För alla kvinnor som föder en dotter känner en besvikelse och en sorg för hur dåligt liv denna flickan kommer att få
Journalisten Jenny Nordberg skildrar kvinnornas liv i Afghanistan och i boken fokuserar hon på det som kallas Bacha Posh. Det är flickor (och kvinnor) som klär sig och lever som pojkar. Detta av flera olika skäl. Flickan får den rörelsefrihet och status som bara pojkar får.
Det är trovärdigt och närgånget i intervjuer med kvinnor som berättar om varför de valt att göra om sina flickor till pojkar. Och med flickor som har levt och vissa som fortfarande lever som Bacha posh.
En intressant bok om ett intressant ämne. En spännande inblick i ett fascinerande fenomen som dessa pojkflickor är.