Adhd : från duktig flicka till utbränd kvinna

Bok av Lotta Borg Skoglund
ADHD kan ta sig mycket olika uttryck utifrån biologiska skillnader mellan könen och tyvärr är kunskapen fortfarande skrämmande låg när det gäller flickors och kvinnors unika utmaningar. Vi missar flickorna med ADHD när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är gjorda på pojkar och män. Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri. Hon har tidigare givit ut Lyssnar din tonåring? (tillsammans med Liria Ortiz). Lotta Borg Skoglunds egna ord: "Under mina år som läkare har jag träffat många flickor och kvinnor som kämpat så hjärtskärande hårt för att få ihop sina liv. Trots intelligens, trots begåvning och livsklokskap, trots vita knogar och ständiga omstarter berättar de för mig att de bara inte får livet att fungera. Tyvärr har vare sig forskningen eller vården haft ett särskilt stort intresse för flickors och kvinnors unika utmaningar vid adhd och kunskapen om den här stora gruppen av kämpande människor är fortfarande skrämmande låg. Den här boken är till er." Presscitat "Jag ser hur tufft mina adhd-patienter har det, så jag känner ett ansvar att stå upp för dem. Det är därför jag finns där ute och sprider kunskap och ger svar på tal." "Den vanligaste missuppfattningen i media är att alla skulle ha en släng av adhd. Så är det naturligtvis inte och det är fortfarande underdiagnostik som är det allvarligaste problemet." Ur intervju i Medicinsk Vetenskap Läs hela intervjun i menyn till vänster "Innan jag skrev boken trodde jag att jag skulle gå igenom forskning och möta tusentals artiklar så som man gör i ett avhandlingsarbete. Men här gick det på en eftermiddag i stort sett. Det finns mycket lite högkvalitativ forskning om flickor och kvinnor med ADHD både från Sverige och internationellt utöver Svenny Kopps ovärderliga långtidsuppföljningar. I stort sett så är 99% av all forskning och alla studier av ADHD gjorda på och av män." Ur intervju i Attentions medlemstidning Läs hela intervjun i menyn till vänster
Denna ljudbok hade jag länge sett fram emot för att få ta del av insikter och ny kunskap om ADHD hos flickor och kvinnor. Jag är så tacksam för att detta lyfts och tack vare böcker som denna upplyses vi om detta viktiga ämne.

Det finns så många som kämpar med att förstå sina svårigheter och få livet att gå ihop. Flertalet kvinnor får sin diagnos i vuxen ålder efter att ha vridit ut och in på sig själv och dolt sin kamp med egna strategier. Ändå får färre behandling trots diagnos. En del har gått i vägen och blivit utbrända . Det är sorgligt att höra om deras kamp och ännu värre om andras fördomar som råder.

Jag misstänker att vi i skolans värld missar många tjejer som får kämpa utan vetskap. Flickor får mindre hjälp i skolan då många inte är störande utan vänder sina känslor inåt.

Med min penna i högsta hugg har jag efter att ha lyssnat på ljudboken nu tre sidor med anteckningar.

Vad har jag tagit till mig och reflekterat vidare kring?
det är en funktionsnedsättning som inte behöver synas
det är oförmågan att hantera sin fulla kapacitet
världen helt klart har olika förväntningar på män och kvinnors beteende
tar onödiga risker, särskilt med alkohol i kroppen
dopamintröskeln högre för att stilla mättnad
det finns många tjejer som kämpar och kämpar och kämpar
det är en ständig kamp att passa in
man agerar lättare på impulser utan att tänka efter före
man säger det man tänker
svårt att avsluta samtidigt listorna bara blir längre och längre
hormoncykeln påverkar och förvärrar vissa dagar, vissa hormonella preventivmedel kan ställa till
samsjuklighet är vanligt med t.ex. ångest (GAD), depression, OCD, autism, ätstörningar, kroppsmissnöjdhet, social fobi
konflikter och sociala övertramp förekommer i relationer
work life balance svårare - jobbar ikapp
ältande och djupa tankar på nätterna
dagdrömmar
ärftliga faktorer
planera behovet av återhämtning
Wow!! Jag är tagen av denna bok. Såå angelägen och såå gripande. Den här boken är lika viktig som Konsten att fejka arabiska, som kom ut för några år sedan. I den boken belystes samhällets och vårdens svårigheter att se flickor och kvinnor med högfungerande autism. Samma sak gäller tyvärr för flickor och kvinnor med ADHD. I boken berättar Lotta Borg Skoglund om forskningens brister vad gäller denna målgrupp och att kunskapen i vården är på tok för låg. Vidare låter hon kvinnors unika berättelser ta plats och hon varvar med aktuellt kunskapsläge. Boken vittnar om så mycket lidande och visar på att, trots att det ser bättre ut nu än tidigare, finns så oerhört mycket att göra i frågan. Forskningen måste ta på sig genusglasögonen och titta på de biologiska och sociala skillnader som föreligger. Vården måste få rätt kompetens för att upptäcka flickorna, så tidigt som möjligt, för att på så sätt motverka mänskligt lidande. Som sagt, jag är tagen. En sån viktig bok, för alla. Jag ger ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna ☕☕☕☕☕.
Lotta är överläkare och forskare och är en av grundarna till SMART psykiatri. I denna bok skriver hon om flickor/kvinnor med ADHD att dom oftast missas att utredas när det gäller att få sin diagnos då skola och psykiatri letter efter symtom som är typiska för pojkar. Det är stor skillnad på pojkar och flickors utryck/symtom när det gäller ADHD.

Jag har tidigare lyssnat på boken men ville också läsa den för att fördjupa mig mer i boken och ämnet. Jag säger bara WOW vilken bok, så välskriven och viktig bok. Jag har tidigare både läst och fått information om ADHD på olika sätt men denna bok är fantastisk, det här är det absolut bästa jag läst kring detta ämne - det känns som att Lotta lyckats pricka så rätt, en riktigt fullträff. Hon lyfter fram flickorna/kvinnorna som varit gömda och bortglömda i forskningen och är tyvärr än idag. Enligt mig är det så skrämmande att så många flickor/kvinnor har fått kämpa, mått dåligt och fortfarande kämpar för att få sin diagnos och få rätt hjälp. Jag har verkligen fått mer förståelse kring detta ämne och mer förståelse för vad alla kämpar med. Det här är en bok som alla borde läsa oavsett om man arbetar som pedagog, inom vården, är anhörig, vän etc. Jag säger bara LÄS BOKEN!