Att föda

Bok av Gudrun Abascal
Alla kvinnor har den kraft som behövs för att föda barn, men många blivande föräldrar känner sig ändå osäkra. Hur går det till? Vad innebär det? Hur ska vi våga? Och kanske känns förlossningen både främmande och avlägsen när graviditeten tar all uppmärksamhet? Att föda kom ut första gången för snart tjugo år sedan och har blivit ett standardverk för blivande föräldrar. I boken ger Gudrun Abascal stöd och råd inför förlossningen utifrån sin långa erfarenhet som barnmorska. Informativt och personligt berättar hon om vikten av mental och fysisk förberedelse, om förlossningens olika skeden, förlossningsställningar, smärta och smärtlindringsmetoder, kejsarsnitt och vad som kan hända när det oförutsedda inträffar. I nya Att föda, som är en helt omarbetad utgåva skriven i samarbete med journalisten Madeleine Svärd Huss, ingår även delar av Gudrun Abascals bok Att möta förlossningssmärtan (2009). "Jag vill förmedla mina erfarenheter och tankar kring att föda, framförallt till dig som bär barnet men också till dig som kommer att finnas där i rummet när barnet föds, du är förmodligen pappa, partner eller närstående på annat sätt. Jag hoppas att du som läser ska få kunskap om vad som händer vid födseln, men också att du som ska föda hittar sätt att förbereda dig och strategier som kan hjälpa dig att få en upplevelse som du känner dig stolt över. Hur förlossningen än blir ska du efteråt kunna säga att ingen kunde ha gjort det bättre, "Jag var den som var bäst på att föda mitt barn".
Jag känner oro inför förlossning och blev rekommenderad att läsa denna bok av barnmorskan då jag uttryckte att jag ville skaffa mig mer kunskap för att öka känslan av kontroll. Jag tycker att det har varit en bra och intressant bok, även om det bitvis har varit jobbigt att läsa. Saker jag inte oroade mig för innan dök upp, men genom att prata med min partner och med barnmorskan om de frågor som kom upp känner jag mig bättre rustad inför denna skrämmande upplevelse. Med kunskap om hur förloppet går till, vilken smärtlindring som finns och dess för- och nackdelar står jag bättre rustad och kan visualisera positiva målbilder och önskemål istället för skrämmande mardrömsbilder och hot.
Rekommenderas för den som väntar barn