The Secret

Bok av Kathryn Hughes
Ny roman av författaren till Brevet. Mary bär på en hemlighet. För fyrtio år sedan gjorde hon ett val i livet, som för alltid kom att förändra hennes värld och fick ett avgörande inflytande på hennes allra närmaste. Beth söker förtvivlat efter ett svar. Hon har aldrig känt till sanningen om sin härkomst, men nu måste hon ta reda på allt eftersom det kan betyda liv eller död för hennes svårt sjuka son, Jake. När hon en dag hittar ett gulnat tidningsurklipp bland sin mors tillhörigheter inser hon att nyckeln till Jakes framtid finns i det förflutna. Hon måste tillbaka dit där allt började för att avslöja ... hemligheten. Beths make och Jakes pappa, Michael, kämpar även han med traumatiska minnen från dramatiska händelser i sitt förflutna, händelser som kommer att spela en avgörande betydelse i familjens liv.
Det gifta paret Beth och Michael kämpar för sin son som behöver en njurtransplantation, och ingen av dem är en matchande donator. I samma veva går Beths mamma bort och med sig i graven tar hon hemligheten om vem som är Beths far, vilket leder till ett sökande bakåt i tiden för att få svar, som möjligen kan hjälpa sonen Jake att överleva.

Det här var en väldigt spännande bok med en rad tragiska händelser. Den spänner över nutid och dåtid, vilket jag tycker om. Man får verkligen fördjupa sig i varenda en av bokens karaktärer och den var enligt min upplevelse lätt att komma in i. En bok som håller många hemligheter karaktärerna emellan, men också värme, kärlek och hopp. En läspärla!
Det tar mig ett tag att komma in i boken men när jag väl kommit in i berättelsen så är jag fast. Berättelsen tar en del oväntade vändningar. . .

Beth söker förtvivlat efter ett svar. Hon har aldrig känt till sanningen om sin härkomst, men nu måste hon ta reda på allt eftersom det kan betyda liv eller död för hennes svårt sjuka son, Jake. När hon en dag hittar ett gulnat tidningsurklipp bland sin mors tillhörigheter inser hon att nyckeln till Jakes framtid finns i det förflutna. Hon måste tillbaka dit där allt började för att avslöja … hemligheten.
Jag tyckte väldigt mycket om Brevet av Kathryn Hughes och denna bok gjorde mig inte besviken. Det är samma berättarstruktur och flöde i texten. Det skiftar från nutid till dåtid. I början fick jag gå tillbaka för att påminna mig om vilka personerna var, då det för mig var många namn att hålla reda på. Handlingen är både spännande och överraskande. Är alla hemligheter av ondo eller är vissa hemligheter nödvändiga? Hur påverkar en hemlighet oss och andra? Boken avslutas med ett livsviktigt budskap.