Männen i mitt liv

Sofia Rönnow Pessah

Sonias liv präglas av one night stands och festande. Hon anses vara villig och sexuellt frigjord, och för varje kapitel har hon hittat en ny man. Samtidigt som hon studerar till jurist så använder hon sex som någon sorts sociologisk undersökning. Hon ligger med män från alla samhällsklasser, men kommer oftast fram till slutsatsen att de alla är korkade och självupptagna.

Många olika berättelser, händelser och känslor. Mycket som är rejält välbekant och med stor igenkänning.
Det är en hopplös bild av män som målas upp och dessa mäns egon står i bjärt kontrast till huvudkaraktärens kamp med sig själv.

Utan minsta tendens till självömkan hos huvudpersonen förstår jag som läsare kapitel för kapitel hennes lidande.

Författaren är en mästare på att gestalta karaktärens inre med yttre händelseförlopp.

Älskar författarens kommentarer till kapitalismens cynism. Hade hon broderat ut detta lite mer tror jag det hade blivit fem stjärnor.