Lärarinnans sång : roman

Lærerinnens sang
Bok av Vigdis Hjorth
Lärarinnans sång av författaren Vigdis Hjorth är en bok om konstlärarinnan Lotte Bøk som undervisar på Konsthögskolan i Oslo. Hon brinner för konst och gillar sitt yrke. En dag blir hon tillfrågad av studenten Tage om hon vill delta i ett konstprojekt. Projektet tvingar henne att ifrågasätta sig själv och sin identitet.
Denna bok berörde verkligen mig. Hennes goda tro på människor. Spelet mellan goda och onda som ligger så nära. Att när man utsats ska man inte vara rädd att bryta upp och hitta en ny väg.
Vi får följa en medelålders lärare på en Konsthögskola som kommer att delta i ett projekt där hon blir filmad av en student. Detta väcker frågor om hur vi som personer vill uppfattas och hur andra faktiskt uppfattar oss - och vilken av dessa bilder som är mest sann? Jag tyckte att den var... bra? Jo, mycket bra. Jag gillar alla frågor den ställer men jag vet bara inte om jag håller med om svaren. Men den är skickligt skriven och mycket intressant gjort!
Lärarinnans sång av författaren Vigdis Hjorth är en bok om lärarinnan Lotte Bøk. Hon undervisar på Konsthögskolan i Oslo. Hon älskar att vara lärare och brinner för konsten och dess påverkan på människans alla sinnen. En dag blir hon tillfrågad av studenten Tage om hon vill delta i ett konstprojekt. Projektet leder till att hon måste rannsaka sig själv på ett sätt som hon aldrig tidigare gjort.

Boken är ett psykologiskt drama som är mycket välskrivet. Författaren lyckas på ett väldigt kreativt sätt belysa vad som händer inom människor när de måste blotta sina innersta känslor. Det är på många sätt en filosofisk bok som handlar om känslor, mänsklig utveckling, samtal och interaktioner. Konsten genomsyrar huvudpersonens liv så mycket att hon måste rannsaka sitt eget förhållningssätt till den. Konstprojektet tvingar in henne i en roll som betraktas av nya blickar. Det är en vacker och poetisk bok som passar den som letar efter djupare roman som ger en tankeställare.