Vill bli tryggare i sin kropp

Tips för den som...

Så lärde jag mig att älska min kropp

Bok av Linda-Marie Nilsson
Kraftigt överviktiga Linda Marie-Nilsson lade ut en bild på sig själv i bikini på sociala medier. Det fick stora svallvågor på Internet i form av tusentals kommentarer fyllda av kroppshat men också kritiska röster höjdes mot det skeva kroppsideal som råder i samhället.

Boken handlar om kroppspositivism och kroppsaktivism med fokus på stor kroppsyta. Nilsson utgår från sitt eget liv från barnsben till nutid. Förutom att generöst bjuda på sin egen historia ger hon konkreta tips på hur en ska tänka och agera för att tycka om sin kropp oavsett storlek. Hon basunerar ut ”Alla storlekar är vackra” och påminner läsaren om det genom hela boken. Texten är inspirerande, uppmuntrande, humoristisk och tänkvärd.

Författaren tar upp en mängd argument för varför en ska vara nöjd med sin stora kropp. Jag saknar dock det medicinska perspektivet. Det finns ju vetenskapliga belägg för att fetma orsakar hälsoproblem men dessa verkar författaren tyvärr blunda för.

Boken är läsvärd inte endast för den överviktige utan såväl för den underviktige som den som av annan anledning ogillar sin kropp. Den fick i alla fall mig att gilla min spegelbild lite bättre.

Body Positive Power

Bok av Megan Jayne Crabbe
Boken ger en den extra pushen som kan behövas för att våga (och vilja!) acceptera sin kropp oavsett vilket storlek,form och tillstånd den är i. Kroppspositivism handlar inte enbart att börja acceptera sin egen kropp utan också att alla människors värde, oavsett funktionshinder och utseende. Fantastiskt peppande bok men hade med fördel kunnat kortats ner eftersom det i mellan åt blir lite repetitivt.