Älskarinnorna

Women as Lovers
Bok av Elfriede Jelinek
I romanen Älskarinnorna möter vi två kvinnor i kampen om att hitta en man att gifta sig med som kan garantera att de tar sig upp på samhällsstegen och får ett bättre liv. Karakteristiskt för Elfriede Jelinek är den exakthet och skärpa med vilken hon tränger in i denna värld av falska föreställningar om lyckan.
En fantastisk bok om ägande, kvinnans mänskliga värde i mannen, om livets mening, bojor och luftslott. Den personifierade berättaren "vi" gör att läsaren inte lever sida vid sida med Birgitte och Paula, utan snarare svävar över dem. Älskarinnor är inte skriven med bildligt språk och men ger starka känslor (läs: magknip). Denna bok är ingen berättelse, det är en upplevelse, ett väsen och en metafor för samhället.