klättring

Aktivitet
Fantastiskt roligt och utmanande! Har provat i olika former och finner det särskilt passande som teamaktivitet. Klättring är utmanade på olika sätt för alla individer. För en del är det höjden eller rädsla att falla medan det för andra är det styrkan eller tekniken som är utmaningen. Det går att fokusera på genomförandet eller på att tävla, antingen mot andra eller med sig själv! Mycket roligt!