Fyrvaktarens dotter

The Lighthouse Keeper’s Daughter
Bok av Hazel Gaynor
Grace Darling är en tjugotvååring som tillbringat hela livet i ett fyrhus på Farneöarna. Året är 1838 och Grace blir plötsligt hjältinna över en natt efter att hon och hennes pappa räddat några skeppsbrutna personer under en storm. 1938 kommer en annan kvinna, Matilda Emmerson, till sin släkting Harriet för att föda barn. Här upptäcker Matilda ett halvfärdigt porträtt som kommer att koppla ihop henne med Grace för all framtid.
En historisk roman med parallella tidslinjer, en som utspelar sig 1838 och en hundra år senare, 1938. En bok som var lite för seg i min smak. Stundvis var den väldigt spännande och känslosam, man visste inte riktigt hur det skulle gå. Men sen blev den bara tråkig och ganska innehållslös i mitt tycke, trots att jag älskar historiska romaner. Slutet var lite antiklimatiskt.
En trevlig och lättläst bok. Boken har två huvudkaraktärer Grace och Mathilda. Grace är fyrvaktardotter och om henne utspelar sig boken 1838. Mathildas berättelse utspelar sig hundra år senare 1938. Bådas berättelse vävs samman på ett spännande sätt och man får följa släktbanden. Man får följa Grace liv i fyren som kvinna och vad det innebär att jobba som fyrvaktare. Vi får också följa hennes kärleksliv. Mathilda har blivit gravid utanför äktenskapet och skickas iväg som många blev på den tiden. Vi får följa Mathilda och hur hon forskar om Graces liv.
I Fyrvaktarens dotter får man följa två modiga unga kvinnor, Grace på en ö utanför Englands nordkust år 1838, hjältinna mot sin vilja och Matilda, gravid och bortskickad till en okänd släkting i USA hundra år senare. Två öden som knyts samman i slutet. En finstämd berättelse om havet, fyrar, kärlek och mod, helt i min smak!
2 parallella historier om Grace Darling och Matilda Emmerson. Ena historien utspelar sig på Irland 1830-talet när den unga Grace tillsammans med sin pappa räddar överlevande från ett skepp som förlist utanför kusten. Den andra historien utspelar sig i USA under 1938 när Matilda är tvungen att lämna Irland och sin familj för att hon ogift blivit gravid. Matilda hittar brev och en ofärdig målning. Matilda blir intresserad av detta som visar sig komma från släkten.

Jag hade höga förväntningar på denna! Hade läst så många recensioner om denna men jag blev besviken. Stundvis bra men stundvis seg och alltför banal.

Boken sägs bygga på en sann historia och ur det perspektivet var den intressant.
Bladvändare om livet som fyrvaktare, med ett sekel mellan huvudpersonerna. Finstämd och med bra beskrivningar av personer och miljö, även om jag ibland skulle kunna tänka mig få ta del av ännu mer känslor och tankar.
Fyrvaktarens dotter av Hazel Gaynor
Vi följer Grace Darling i hennes tillvaro i Longstones fyrhus på Farneöarna år 1838. Parallellt med henne följer vi Matilda Emmerson när hon flyttar från Irland till en obekant släkting i Amerika för att dölja sin graviditet år 1938.
Grace Darling och hennes far räddar några personer i sjönöd efter att deras båt förlist. För detta hjältemod uppmärksammas den unga kvinnan av journalister, människor som vill känna hopp, människor som vill utnyttja hennes namn för egen vinning men också Drottningen av England. Grace är inte alls bekväm med all uppmärksamhet. Hon och hennes far gjorde bara sitt jobb som det tillstår en fyrvaktare.
En av personerna som räddades var Sarah, syster till Georg Emmersson en man Grace mött vid ett tidigare tillfälle. En man som väckte något i unga Graces hjärta.
100 år efter den dramatiska förlisningen sitter unga Matilda vid en fyr vid en annan kust. Inneboende hos Harriet, en släkting hon inte känt till tidigare. Här finns spår av ett saknat liv men också spår efter Grace och Georg.
I sitt växande tillstånd fördriver Matilda tiden med att lära sig om fyren, kartlägga släktens liv men framför allt lära känna sig själv - en ynnest inte alla flickor fick för snart 100 år sedan. Hon finner en känsla av lugn och av att hitta sin plats på jorden.
Känslorna och vädret stormar i den här boken. Väldigt fina porträtt av personerna, fyrarna (som alla är unika), miljöerna och väderomslagen.
Jag uppskattade läsningen, älskar historiska romaner som baseras på verkliga händelser 💙