Doktor Glas

Doctor Glas
Bok av Hjalmar Söderberg
Romanen ”Doktor Glas” är en svensk klassiker. Det är en thriller på temat kärlek som utspelar sig omkring sekelskiftet. Huvudkaraktären är doktor Tyko Gabriel Glas, som förälskar sig i unga Helga, som är gift med byns motbjudande pastor Gregorius. Paret lever i ett kärlekslöst förhållande. Doktor Glas försöker hitta en lösning för att ta henne ifrån pastorn.
Skräckinjagande bok om en en lärare som sätter skräck i eleverna. Otäck berättelse som gått till historien och som borde läsas av ALLA lärarstudenter så att dom inte gör samma misstag. Utspelar sig för ca 80 år sedan men håller läsintresset uppe genom hela boken.
Hjalmar Söderberg - Doktor glas, en svensk klassiker.

Boken handlar om ett dilemma som uppstår mellan en läkare och prästhustrun Helga. Glas är deprimerad och vill gärna utföra stordåd.
Helga kommer till mottagningen och ber honom om en mycket svår tjänst och doktor glas börjar fundera om man har rätt till att döda en annan människa för att rädda en annan? Det hela gör det inte lättare att Glas är förälskad i den förtjusande Helga.
Men Helga är fru till pastor Gregorius men gör allt för att undkomma honom och vänder sig därför till kliniken i olika syften.

Doktor glas är utgiven 1905 och det är en stående klassiker som man ofta får läsa i skolan. Den är skriven på ett ålderdomligt vis så ibland är den lite svårtolkad men det är också charmen med boken.
En svensk klassiker som alla borde läsa. Moraliska dilemman som ställs på sin spets och som gör att man inte kan lägga ifrån sig boken.
Doktor Glas gavs ut första gången 1905 och tillhör en av våra svenska klassiker. Jag kände till handlingen i stora drag, det vill säga att Doktor Glas anser sig rädda den unga och vackra Helga från ett kärlekslöst äktenskap med den frånstötande och gamle pastor Gregorius genom att döda honom.

En dag kommer Helga till Doktor Glas läkarmottagning och bönar och ber honom att meddela pastor Gregorius att hon är sjuk och att han måste avstå från sina äktenskapliga rättigheter under åtminstone en tid. Pastor Gregorius är visserligen alltid god och vänlig, men Helga plågas och känner en sådan motvilja mot honom. Hon erkänner att motviljan har blivit värre sedan hon skaffat sig en älskare.

”Hon undvek min blick, medan hon sade detta. Men jag, jag såg henne egentligen först nu. Nu först såg jag, att det stod en kvinna i mitt rum, en kvinna med hjärtat överfullt av lust och elände, en ung kvinnoblomma med doft av kärlek omkring sig och med blygselrodnad över att doften var så mäktig och stark. Jag kände att jag bleknade.”

Doktor Glas har valt att leva ensam. De kvinnor han blir förälskad i är redan förälskade i någon annan, och de kvinnor som visar intresse för honom är han ointresserad av. Jag upplever honom som en romantiker som drömmer om kärleken, och hellre lever olyckligt kär i någon han inte kan få än lever i ett vardagsförhållande där kärleken inte alltid är perfekt och rosenskimrande. När Helga står framför honom blir han häftigt förälskad och lovar att hjälpa henne.

Månaderna går och Doktor Glas resonerar med sig själv om hur han skall kunna fortsätta att hjälpa Helga. Hon bad om hjälp och han lovade att göra henne till viljes. Ja, då får han väl göra det då, på ett sätt som sätter punkt för det här problemet, en gång för alla. Men hon skulle aldrig be honom om det. Inte på det sättet. Men kanske är det den gärningen som Doktor Glas har sökt efter. En gärning som kommer att förändra hans inrutade liv utan mening. En gärning som bara han kan utföra. Men vill han döda pastorn? ”Jag vill handla. Liv är handling. Då jag ser något som upprör mig vill jag gripa in.” Men den oskrivna lagen? Moralen?

”Det är färdigt; det är gjort. Jag har gjort det.” Efteråt känner han sig litet trött i huvudet. Den stora gärningen som Doktor Glas hade trott skulle förändra något i hans liv, om inte annat så känslan inom honom själv, förändrade ingenting alls. Livet går vidare som om ingenting har hänt. Ledsnaden blir kvar.

Den här boken är så mycket mer än en mordhistoria. Det är en bok om handlingsförlamande livsleda och omgivningens krav på att skaffa sig en familj och en karriär, och det är en bok om moral och om samvete. Men allra mest imponeras jag av gestaltningen av Doktor Glas. En i högsta grad komplex människa. Som läkare arbetar han för att göra gott, men under ytan bubblar vreden. En vrede som kanske bottnar i att alltid känna sig utanför gemenskapen, trots att han har ett rikt socialt liv. Som om det finns en glasskiva mellan honom och livet som pågår. Hjalmar Söderberg skildrar Doktor Glas som en lätt överlägsen person, som betraktar sin omgivning med en klar och skarp blick, som snabbt ser människors tillkortakommanden och livets alla futtigheter. Han är inte lycklig, men inte heller olycklig. Han längtar efter en gnista som skall få honom att känna.

Efteråt läste jag på om författaren, Hjalmar Söderberg. Det gav onekligen ytterligare en dimension till läsningen. Jag upplevde Doktor Glas som melankolisk, men i själva verket kanske han var känslokall, på samma sätt som hans skapare måste ha varit. Hjalmar Söderberg ville avsluta sitt tioåriga äktenskap i samband med en långvarig otrohet med Maria von Platen (förebilden till Helga i romanen), och lät tillsammans med sin förläggare och läkarvänner spärra in hustrun på mentalsjukhus. Några klara tecken på sinnessjukdom har man dock inte kunnat finna varken i journaler eller i andra dokument. Detta kan man läsa om i boken ”Märta och Hjalmar Söderberg: en äktenskapskatastrof” av Johan Cullberg och Björn Sahlin (2014).

Bloggen Just nu just här/Annette
Skriven som det vore en självbiografi. Ömsom är han bitter, ömsom ser man hans mjuka hjärta, ömsom en tomhet, ömsom inre rikedom. Så många sidor av människan som återspeglar sig i doktor glas. En väldigt rikt beskrivande språk där han talar till sig själv. Eller talar han direkt till läsaren?
Hjalmar Söderberg är en av de mest uppskattade svenska författarna genom alla tider. Hans verk präglas av ett välformulerat språk och vacker stilistik. Romanerna brukar ta oväntade vändningar och vara fängslande och spännande. Så är också fallet med en av hans mest kända romaner, ”Doktor Glas”. Romanen utkom för första gången 1905 och upplevdes under denna tid som mycket provocerande på grund av sin handling och de moraliska resonemang som förs fram i romanen. Med tiden har dock romanen blivit en riktig klassiker.

Reflektion om rätt och fel
Romanen ”Doktor Glas” inbjuder till reflektion kring flera av livets stora existentiella frågeställningar. Genom berättelsen får vi följa doktor Glas funderingar och desperation över vad han ska göra för att få den unga vackra Helga som han förälskat sig i. Helga är nämligen gift med byns pastor Gregorius, en motbjudande äldre man. Paret lever i ett kallt och kärlekslöst förhållande där Helga vantrivs. I all sin desperation över sitt destruktiva äktenskap, vänder sig Helga till doktor Glas för att få hjälp.

Doktor Glas börjar förbereda en lösning för att ta Helga bort från pastorn. Frågeställningar som om det är rätt att döda en människa i syfte att rädda en annan väcks. Frågor om livet och vad som är moraliskt rätt och fel. Tankar om äktenskapets innebörd. Romanen har en filosofisk klang och utmanar tankarna hos dig som läsare. Det är en bok som kan rekommenderas till alla som söker en lite djupare roman som behandlar flera av livets existentiella frågor och moraliska överväganden.

Söderberg har även gett romanen ett njutbart språk som fångar karaktärernas sinnesstämningar på ett klockrent vis. Språket är fängslande och målande. Känslan efter att ha läst romanen är vemodig och berättelsens handling går rakt in i hjärtat. Med tanke på författarens höga nivå rent litterärt i kombination med en storslagen handling, är ”Doktor Glas” förtjänt av en 5:a av 5 i betyg.